سپتامبر 5, 2019

انواع عایق های فنس الکتریکی

انواع عایق مناسب فنس الکتریکی

یکی از اجزاء مهم سیستم حفاظتی فنس الکتریکی ، مقره ها می باشد که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر نوع دستکها، شرایط آب و هوایی (خشک یا مرطوب)، آلودگی و رطوبت شکل خاصی به خود می گیرند.  استفاده از مقره مناسب نه تنها از نشر بار ولتاژی به زمین جلوگیری می کند (نشر ولتاژ به سطح زمین در مدت زمان طولانی باعث عوارضی همچون یونیزه شدن خون می گردد)  بلکه دوام سیستم حفاظتی را در دراز مدت تضمین می کند.

عواملی که بر دوام و کارکرد فنس الکتریکی موثر است و همچنین وظایف مقره ها در فنس های الکتریکی را می توان به صورت زیر بیان نمود :
1.      تحمل وزن سیم های ولتاژی و برای نگهداری سیم های ولتاژ بر روی پایه ها به عهده مقره ها است.

2.      جنس و مواد تشکیل دهنده مقره های فنس الکتریکی می بایست به نحوی باشد که در زمان بارش برف بر روی مقره و در زمان یخ زدگی همچنان خاصیت عایق را داشته باشد و سیستم فنس الکتریکی به کار خود بدون ایراد ادامه دهد.

3.      جنس و مواد تشکیل دهنده مقره های فنس الکتریکی می بایست به نحوی باشد تا در دمای زیر صفر باعث شکستگی مقره نگردد.

4.       در بدترین شرایط (یعنی موقعی که ضخامت یخ و برف تشکیل شده روی سیم ها در حداکثر مقدار باشد) باید بتوانند بیشترین نیروهای مکانیکی وارد شده بر ان ها را تحمل کنند.

5.      در مواد تشکیل دهنده مقره ها معمولاٌ از مواد EPDM در جهت جذب حداکثری دمای نور خورشید استفاده می گردد. این مساله باعث می شود در زمستان ها یخ ها و برف ها به راحتی بر روی مقره ها ذوب گردد.

6.      در مواد تشکیل دهنده مقره ها می بایست از مواد مقاوم به اشعه های مخرب نور خورشید جهت افزایش دوام مقره در مخیط های بیرونی استفاده کرد.

7.      مقره های ابتدایی خط در سیستم های فنس الکتریکی می بایست از موادی تشکیل شوند تا حداکثر مقاومت در برابر کشش سیم های ولتاژی را داشته باشند.

8.      وظیفه عایق بندی، هادی ها و جلوگیری از نشر ولتاژ فنس الکتریکی (2 تا 25 کیلو ولت) به زمین به عهده مقره است. یعنی مقره ها باید از استقامت الکتریکی کافی برخوردار باشند تا سیستم فنس الکتریکی بدون خطا به کارکرد خود ادامه دهد.

مقره ها باید دارای خصوصیات زیر باشند :

استقامت الکتریکی بالا
استقامت مکانیکی بالا

عاری از ناخالصی و حفره های داخلی

استقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما
ضریب اطمینان بالا
ضریب تلفات عایقی کم
در برابر نفوذ آب و آلودگی ها مقاوم باشد

عایق های مناسب دستکهای میانی

 • مقاومت به اشعه مخرب نور خورشید

 • مقاومت به یخ زدگی تا دمای 40 درجه زیر صفر

 • استقامت الکتریکی بالا

  استقامت مکانیکی بالاستقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما

  ضریب اطمینان بالا

  ضریب تلفات عایقی کم

 

 

عایق های مناسب دستکهای پایانی

 • مقاومت به اشعه مخرب نور خورشید

 • استقامت به کشش تا 130 کیلو گرم

 • مقاومت به یخ زدگی تا دمای 40 درجه زیر صفر

 • استقامت الکتریکی بالا

  استقامت مکانیکی بالاستقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما

  ضریب اطمینان بالا

  ضریب تلفات عایقی کم

 

عایق های مناسب خط میانی

 • مقاومت به اشعه مخرب نور خورشید

 • استقامت به کشش تا 130 کیلو گرم

 • مقاومت به یخ زدگی تا دمای 40 درجه زیر صفر

 • استقامت الکتریکی بالا

  استقامت مکانیکی بالاستقامت در برابر تغییرات درجه حرارت و عدم تغییر شکل در اثر تغییر دما

  ضریب اطمینان بالا

  ضریب تلفات عایقی کم