آگوست 11, 2016

استاندارد

افتخار دریافت برند دانش بنیان از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری در پنج محصول 1. سامانه حفاظتی فنس حساس 2. سامانه حفاظتی زیرزمینی و دفنی 3. سامانه حفاظتی فنس الکتریکی 4.سیستم الکترونیکی یکپارچه سازی اتاق مانیتورینگ حفاظتی 5. کابل مایکروفونی (کابل سنسور)

 

 

پارک علم و فن آوری سیستم حفاظتی

واحد فن آور پارک علم و فن آوری

ثبت اختراع 01 ثبت اختراع 02 ثبت اختراع 03