آگوست 8, 2016

حصار الکتریکی دام وطیور

صنایع الکترونیک شتاب آرا تولید کننده حصار الکتریکی دام و طیور

سیستم حفاظتی ساخت ایران

حمایت از کالای با کیفیت ایرانی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیست

 

حصار الکتریکی دام 1

فنس های الکتريکی نوعی حصار برقدار است که برای دور نگاه داشتن حيوانات از يک محدوده خاص از شوک الکتريکی بی خطری استفاده می کند. برای اينکه حيوان شوک الکتريکی را احساس کند، ولتاژ توليدی بايستی به اندازه ای باشد که از موها چرم و سم او عبور کند. وقتی مقدار ولتاژ برای ايجاد شوک کافی باشد، الکتريسيته از سيم فلزی فنس عبور داده می شود. سپس اين الکتريسيته از طريق حيوانی که با سيم ها تماس پيدا کرده و از خاکی که روی آن ايستاده جريان پيدا می کند. سپس اين جريان از خاک مرطوب به تيرک های نصب شده در زمين بر می گردند. الکتريسيته از تيرک های زمين به سيم های زيرزمينی که به ترمينال کنترل کننده فنس متصل هستند، منتقل می گردد. بدين شکل مدار کامل شده و حيوان شوک مختصری را خيلی سريع احساس می کند.

فنس های الکتريکی دائمی در بسياری از مناطق کشاورزی استفاده می شود، چرا که اين فنس ها در مقايسه با فنس های معمولی ارزان تر تمام می شود( در اين فنس ها از سيم صاف و سبک تر استفاده شده، به همين دليل نيازی ندارد تا به صورت فيزيکی از ورود دام جلوگيری کرد). احتمال آسيب ديدگی دام و به خصوص اسب ها در مقايسه با حصارهای سيم خاردار کم تر است. حصارهای معمولی کشاورزی می توانند با اضافه شدن يک رشته سيم الکتريکی قوی تر شوند. در صورتی که از اين سيم ها در حصارها استفاده شود حيواناتی مثل خوک ها زمين اطراف فنس ها را حفر نمی کنند.

برای گوسفند، ماکيان و ديگر حيوانات کوچک می توان از تورهای الکتريکی پلاستيکی روی تيرهای عايق شده استفاده کرد. اين امر از ورود حيوانات شکارچی مانند روباه هم جلوگيری می کند.

عملاً مشاهده شده که بيشتر حيوانات اگر يک بار با اين فنس ها تماس پيدا کنند تا مدت ها از اين حصارها دوری می کنند، حتی اگر حصار غير فعال باشد. اما برخی از حيوانات ياد گرفته اند که چگونه از اين حصارها عبور کنند، مثلاً بين پالس ها از فنس عبور می کنند يا با هل دادن ديگر حيوانات از آن عبور می کنند. برخی از حيوانات که پوشش پشمی ضخيمی دارند مانند گوسفند ياد می گيرند که چگونه از پوشش خود به عنوان عايق استفاده کنند.

 

در صورتی که سيستم زيرزمينی درست نصب شده باشد، بيشترين مقدار الکتريسيته را که از طريق حيوان جريان پيدا کرده جمع کرده و به کنترل کننده فنس می فرستد. سيستم هايی که به صورت نامناسب نصب شده باشند، ممکن است باعث اختلال در خطوط تلفن، راديويی و تلويزيونی گردند. اگر سيستم به صورت درست به زمين اتصال نداشته باشد، امکان دارد وقتی فردی جعبه فلزی دستگاه کنترل کننده و يا تيرک های فلزی را لمس می کند، دچار شوک الکتريکی شود.

 

حصار الکتریکی دام 2

در آب و هوای بسيار خشک ( زمين ماسه ای خشک) و آب و هوای سرد( زمين يخ زده و يا پوشيده از برف) بايستی از يک سيستم فنس گذاری جايگزين استفاده گردد. در اين سيستم از يک سيم اتصال به زمين موازی با سيم داغ استفاده می شود. اين سيم های اتصال به زمين بايستی هر چهارصد متر با تيرک های دو متری از جنس مس يا فولاد گالوانيزه شده درون زمين قرار گيرند. اين مدل فنس گذاری ديگر به شرايط خاک بستگی ندارد و هرگاه دام و يا حيوانات ديگر همزمان با سيم اتصال به زمين و .( سيم داغ برخورد پيدا کنند، می توانند الکتريسيته را به سيستم اتصال به زمين کنترل کننده فنس ارسال کنند.

حصار الکتریکی دام 3

جلوگيری از ورود حيوانات وحشی

فنس های الکتريکی می تواند برای کنترل عبور حيوانات وحشی مناسب باشند. مثلاً ترساندن آهوها برای ورود به ملک های شخصی، دورنگه داشتن حيوانات از باند فرودگاه ها، جلوگيری از حمله گرازهای وحشی به محصولات کشاورزی و جلوگيری از ورود غازهای وحشی به زمين های کشاورزی. در آسيا و آفريقا از فنس های الکتريکی برای کاهش درگيری بين انسان و حيواناتی مانند فيل و ديگر حيوانات استفاده می شود.

حصار الکتریکی دام 3

 

 

 

 

google-site-verification: google94f266aed218ca73.html

… (several lines of customized programming code appear here)

 

.