آگوست 13, 2016

سامانه حفاظت از خطوط لوله نفت و مخابرات

شتاب آرا تولید کننده سامانه حفاظت از خطوط لوله نفت و مخابراتسیستم حفاظتی ساخت ایران
حمایت از کالای با کیفیت ایرانی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیست

سامانه حفاظت از خطوط لوله (سری 420)

سیستمی سخت افزاری و نرم افزاری در جهت شناسایی و اعلام هشدار هرگونه انفجار و یا پارگی در خطوط لوله نفت

000003 (1) fp6000_app copy