فوریه 13, 2017

عکس سامانه حفاظتی کابل میکروفونی

نصب سیستم حفاظتی دیوار

سامانه حفاظتی مناسب باغ

عکس حفاظت پیرامونی 01

عکس حفاظت پیرامونی 01

نصب سیستم حفاظتی دیوار 02

عکس حفاظت پیرامونی 02

طریقه نصب کابل سنسور بر روی انواع حصار پیرامونی

کابل سنسور میکروفونی فنس

کابل سنسور فنس حفاظتیکابل سنسور تنها با بست کمربندی مقاوم به نور خورشید بر روی فنس پیرامونی نصب میشود

 

سنسور حفاظت پیرامونی فنس

کابل سنسور میکروفونی 0112

کابل سنسور میکروفونی 0112

کابل سنسور میکروفونی 0112

کابل سنسور میکروفونی 0115

کابل سنسور میکروفونی 0116

کابل سنسور میکروفونی 0116

کابل سنسور میکروفونی 0112

کابل سنسور میکروفونی 0112

سنسور حفاظت پیرامونی بر روی فنس

کابل سنسور میکروفوی بر روی فنس یا حصار

کابل سنسور میکروفونی 0116

کابل سنسور میکروفونی 0116

سنسور میکروفونی فنس حفاظتی

فنس مجهز به سنسور حفاظتی

کابل سنسور میکروفونی 0112

کابل سنسور میکروفونی 0115

طریقه نصب سنسور میکروفونی بر روی فنس

نحوه نصب کابل سنسور حفاظتی

مرکز کنترلر سامانه های حفاظت پیرامونی سنسور میکروفونیمرکز کنترلر سامانه حفاظتی فنس حساس در مدل SP1400 در محیط بیرونی و در داخل باکس فلزی نصب می گردد. دلیل این مساله این است که فاصله دوربین مداربسته گردان تا مرکز کنترلر فنص کاهش یابد و هزینه نصب و راه اندازی پیمانکاران به حداقل برسد.

نصب سنسور میکروفونی فنس

سنسور های حفاظتی فنس در جهت شناسایی نفوذ

دزدگیر حصار اطراف باغ

سنسور میکروفونی بر روی دربهمان طور که در عکس مشاهده میکنید جعبه های بیرونی  ساخت SAT دارای استاندارد IP67 و  مقاوم به تابش نور خورشید هستند

دزدگیر فنس حفاظتی میکروفونی

کابل میکروفونی و کابل سنسور

کابل سنسور بر روی نرده حفاظتی